နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသစောင့်ရှောက်ရေး အတွက် Quarantine Center များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးညီထွန်း (ေကာင်စီဝင်၊ ေနပြည်ေတာ်ေကာင်စီ)၊ ေဒါက်တာချစ်ကိုဟန်(ဒုတိယပြည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်း