၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ပြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက် (၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံ