ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်သဘင်အခမ်းအနားတွင် မြွက်ကြားသည့် ဂုဏ်ပြုဝမ်းမြောက်စကား