နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် က ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသော မိန့်ခွန်း